top of page

Om mig

Ingela Melin

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och har i över trettio år arbetat med ungdomar, vuxna, par och familjer inom kommunal och privat verksamhet. Sedan 1998 arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykoterapeut. På min mottagning möter jag ungdomar, vuxna, par och familjer i samtal rörande livets alla svårigheter. 
 

Jag har även arbetat i många år med tidiga förluster, våld och övergrepp, erfarenheter som kan leda till smärtsamma fysiska och psykiska symtom.

Psykodynamisk terapi

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt synsätt. Psykodynamisk terapi bygger på regelbundna samtal, där vi tillsammans närmar oss och försöker förstå problem och svårigheter. Fokus för terapin är den nuvarande livssituationen men vägen går via en förståelse av, och känslomässig kontakt med, tidigare erfarenheter och sammanhang.

En viktig grundtanke i den psykodynamiska psykoterapin är att vi formas av våra tidiga erfarenheter och nära relationer under uppväxten och att dessa fortsätter att påverka våra liv idag. Att bli medveten om dessa samband och hur de alltjämt påverkar oss, kan hjälpa oss att bära smärta och ångest, att fördjupa kontakten med oss själva, att frigöra inre resurser och att forma en tillvaro som känns meningsfull.

 

9FBCE9B3-43CD-473F-8A5B-38408418F13F.jpe
IMG_8812.jpg
Utbildning
  • Socionom 

  • Legitimerad Psykoterapeut 

  • Bildterapi, Uttryckande konst  

  • Familjeterapi, I och II

bottom of page