top of page

Psykoterapi

När vi människor inte mår bra kan det ta sig uttryck på olika sätt, allt från en allmän oro, problem i relationer eller på arbetet, till svåra psykiska symtom. Psykoterapi kan vara till hjälp när du upplever att du har problem eller ett psykiskt lidande, som är svårt att komma till rätta med på egen hand. Att i sin egen takt formulera sina tankar och känslor i ord, tillsammans med någon, kan vara till hjälp både när det gäller stora och små problem.


Psykoterapi bygger på en dialog mellan dig och mig som psykoterapeut och kan ge dig möjlighet att förstå din situation och hur tidigare erfarenheter påverkar ditt liv idag. Genom att lära känna dig själv skapar du förutsättningar för att påverka ditt liv, handskas med svårigheter och fördjupa dina relationer. Psykoterapi kan ses som en process, en väg till mognad. 


Jag tar emot ungdomar och vuxna i psykoterapi för kortare eller längre tid.

IMG_3185 (1).jpg
bottom of page