top of page

Par- och familjeterapi

Att leva i en relation, att bilda familj eller att leva tillsammans i vardagen kan vara påfrestande. Det skapas lätt onda cirklar som kan vara svåra att hitta ut ur. Små förändringar i relationer inom familjen kan göra stor skillnad. Ibland behövs bara några få samtal för att kunna bryta mönster och hitta en ny väg.

Att tala med en neutral person, kan vara till hjälp för att finna nya lösningar på problem och konflikter. Det kan underlätta att i lugn och ro få möjlighet att göra sig hörd, att bli lyssnad på och att förstå mer av både sina egna och andras upplevelser och reaktioner.

 

En familj kan se ut på många olika sätt. Jag tar emot par, med eller utan barn, barnfamiljer, tonårsfamiljer och styvfamiljer. Ibland behöver man hjälp i sitt föräldraskap utan att vilja/kunna ha barnen med, då kan jag träffa dig/er föräldrar för konsultation. Jag tar även emot  föräldrar och vuxna barn.

Skälen för att söka hjälp kan vara många och samtalen kan utformas på olika sätt.

IMG_8813.jpg
bottom of page